Zgłoszenia i wpisowe

Warunki zgłoszenia:

1. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w festiwalu zobowiązują się do wysłania:

a) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia zawierającej:

  • dane opiekuna;
  • listę członków patrolu (dane solisty);
  • tytuły utworów zgłaszanych do konkursu oraz przybliżony czas ich trwania;

b) nagrań konkursowych poprzedzonych krótką prezentacją wykonawcy;

c) dowodu wpłaty wpisowego (kopia lub skan).

Uwaga! Zgłoszenia nie zawierające kopii (skanu) wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2021 r.

3. Formularz zgłoszeniowy, będący wersją online „Karty Zgłoszenia”, wraz ze szczegółami dotyczącymi jej wypełniania i przesyłania, znajduje się na stronie festiwalu: http://bumerang.zhp.pl/festiwal/pliki. Wydrukowaną i podpisaną przez właściwego Komendanta Hufca „Kartę Zgłoszenia” należy przekazać organizatorom mailowo w formie czytelnego skanu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 7 marca 2021 r.

4. Po przesłaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany repertuaru zgłoszonego do konkursu.

5. Nagrania konkursowe powinny być zapisane w wysokiej rozdzielczości w formacie mov, mp4, avi lub MPEG-4.

6. Nagrania konkursowe, w formie pliku zabezpieczonego hasłem (najlepiej tworzone jako archiwum ZIP-7 z hasłem) należy umieścić w zespole "Festiwal Bumerang" na Microsoft Teams. Hasło do ww. zespołu Patrolowi otrzymają mailowo po przesyłaniu zgłoszenia, w którym zamieszczą również hasło do pliku z prezentacją zespołu oraz wykonywanymi piosenkami festiwalowymi (całość w jednym pliku video wg kryteriów, określonych w pkt, 5 powyżej). Po otrzymaniu kodu należy wejść do zespołu na Teams i wgrać (poprzez funkcję „przekaż”) swój plik. Ewentualne problemy w tym zakresie proszę zgłaszać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

Wpisowe:

1. Wysokość wpisowego wynosi 5 zł od uczestnika (w tym opiekun).

2. Wpisowe należy wpłacić w dniu przesyłania zgłoszenia na nr konta 08 1750 0012 0000 0000 4085 5777

z dopiskiem „Składka zadaniowa - FESTIWAL BUMERANG + nazwa patrolu”.

3. Patrole zainteresowane otrzymaniem faktury lub noty księgowej zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu w „Karcie Zgłoszenia”. Należy jednak pamiętać, że faktura lub nota księgowa może być wystawiona wyłącznie na podmiot, z którego konta wpłynęły pieniądze.

4. W przypadku rezygnacji zespołu z uczestnictwa w festiwalu wpisowe nie podlega zwrotowi.

 
Strona Główna | Powrót