Kryteria oceny i nagrody
Wpisany przez Maciej Syrek | środa, 01 lutego 2012 18:43 | Odsłony: 7229 | PDF | Drukuj | Email |

 

 1. Zwycięzców festiwalu wyłania jury powołane przez organizatorów. Skład jury zostanie podany na początku festiwalu.
 2. Uczestnicy konkursu będą oceniani w kategoriach:
  • zuchy (6-10 lat);
  • harcerze i harcerze starsi (10-16 lat);
  • wędrownicy i instruktorzy (16 +), dotyczy również starszyzny i seniorów;
  • soliści, bez podziału na grupy wiekowe.
 3. Każdy wykonawca (zespół, solista) wykonuje dwa utwory – jedną piosenkę harcerską, jedną piosenkę turystyczną.
 4. Piosenka turystyczna powinna być o tematyce podanej przez organizatorów.
  W tym roku temat przewodni to: Piosenka na cztery łapy.
 5. Zespoły deklarujące chęć uczestnictwa w festiwalu powinny składać się przynajmniej z dwóch osób. W czasie wykonywania utworów dopuszcza się jedynie akompaniament własny grany na żywo (bez playbacku czy półplaybacku).
 6. Solistą jest osoba występująca na scenie samodzielnie lub z jedną osobą akompaniującą na instrumencie muzycznym (wyjątkowo przy wykorzystaniu podkładu muzycznego – półplaybacku).
 7. Jury będzie oceniać:
  • aranżację utworów;
  • własny akompaniament;
  • walory głosowe;
  • poczucie rytmu;
  • interpretacje;
  • dykcję;
  • dobór repertuaru;
  • ogólny wyraz artystyczny;
  • jednolite umundurowanie.
 8. Postanowienia jury są ostateczne.
 9. Dla zwycięzców festiwalu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 10. Niezależnie od decyzji Jury, instruktorzy KI „Bumerang” przyznają Złoty, Srebrny i Brązowy Bumerang.
 11. Bumerangi, o których mowa w pkt. 10 będą przyznane uczestnikom, wybranym spośród wszystkich wykonawców (bez podziału na kategorie), w oparciu o „Regulamin Przyznawania Statuetki „BUMERANG”.
 12. Poza nagrodami wymienionymi w pkt. 9 i 10 przewidziane są nagrody pocieszenia dla wszystkich wykonawców w kategorii „zuchy”.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie festiwalu

 
Strona Główna | Powrót